dvojica923
Dany a Tiger

Pes sa volá Danthe Capa Negra a je to 5 ročný nemecký boxer. Je spoločenský, hravý a strašne zlatý.

Počet hlasov: 3