dvojica848
Kia a Stelka

Rasa: nemecký ovčiak. Vek: 1,5 a 5 rokov.

Počet hlasov: 0