dvojica840
Kia

Rasa: nemecký ovčiak.
Vek psa: 1,5 roka.

Počet hlasov: 2