stena743
Lara

Lara je 11-mesačná dobermanka. Najradšej má prechádzky, behanie, hry so psími kamarátmi a jedenie. Je inteligentná, učenlivá, paničke robí radosť, ale vždy je pripravená vyviesť nejakú lotrovinu.

Počet hlasov: 5