pes1303
Vega

Ročná sučka československého vlčiaka.

Počet hlasov: 5