stena693
Vega

5-týždňové  šteniatko Československého vlčiaka

Počet hlasov: 1