dvojica700
Ziggo a Sophie

Yorkshirovia, majú 3 roky (na fotke pol roka) a tvoria pár.

Počet hlasov: 1