stena630
Niki

Niki má 1 rok, je moc milý a hravý, je to naše zlatíčko.

Počet hlasov: 8