dvojica620
Démon

4 masačné štena kaukazského ovčiaka.

Počet hlasov: 28