pes703
Frčko

Frčko je stále brechajúci čertík, najradšej sedí pri bráničke a všetkým okoloidúcim sa prihovára svojím štekotom.

Počet hlasov: 11