dvojica481
Brutus

V našom trojlístku je najkrajší a najtmavší Brutus. Je to vlčiak, má 2 roky a je neuveriteľný lapaj.

Počet hlasov: 0