dvojica447
Majlo a Jessie

Majlo s veľkou láskou Jessie. Ako vidíte, miluje ju celou svojou dušou.

Počet hlasov: 11