stena462
Majlo

Náš Majlo je rasa Bígl. Najradšej behá po vonku a hrá sa so svojou kostičkou. Je to pes, má 7 mesiacov.

Počet hlasov: 1