stena415
Mango

Obľúbené aktivity: veľmi rád sa hrá a aportuje.

Počet hlasov: 2