stena367
Ejmy Nika Brilliant

Záľuby: hranie, papanie a túlenie sa k majiteľom.

Počet hlasov: 2