dvojica332
Samko

Samko má 4 roky.

Počet hlasov: 1