stena351
Benji

Rasa: Maltezák, vek: 6 týždňov. Pohlavie: psík. Aktivity: behanie v záhrade.

Počet hlasov: 1