pes456
Bady

Rasa: beagle

Vek: 1 rok

Počet hlasov: 8