dvojica228
Beny

Náš pes sa volá Beny. Je to nemecký ovčiak a má 8 rokov. Obľúbená aktivita - prechádzky a šantenie s Monikou na dvore. Je miernej povahy, ale rodinu si úpenlivo chráni.

Počet hlasov: 26