dvojica208
Mery a Beny

Obaja majú 2 roky a radi sa naháňajú po byte a hrajú s deťmi.

Počet hlasov: 4