pes346
Dina

14-ročný pes DINA, ktorý „neskonale“ miľuje a slúži svojmu pánovi.

Počet hlasov: 9