dvojica113
Denny a Laura

Denny - kríženec bígla a Laura -srnčí ratlík.

Počet hlasov: 1