stena143
Semi

Semi bude mať 3 mesiace. Medzi obľúbené aktivity patrí okrem toho, že je hravý,  trhanie všetkého, čo
sa dá roztrhať a rozkúsať a samozrejme najmiľší spoločník celej našej rodiny.

Počet hlasov: 11