stena103
Nero

Volá sa Nero, je to stredoázijský ovčiak, má 10 mesiacov. Najradšej zo všetkého robí neporiadok na dvore.

Počet hlasov: 64