stena076
Jacky

Toto je náš Jacky. Má 5 mesiacov a je veľmi hyperaktívny.

Počet hlasov: 2