pes133
Bruno

Rasa: Stavač - Maďarská vyžla
Meno: Bruno, pes
Vek: 5 rokov
Aktivity: beh, skákanie, aportovanie, hra s mačkami a psími kamarátmi a objímanie s majiteľmi

Počet hlasov: 1