dvojica035
Timea a Sofia

Na fotke je Timea so šteniatkom Sofiou. Timea má 2 roky, Sofi 3 mesiace. Dokážu sa naháňať celé hodiny.

Počet hlasov: 3