stena029
Edinko

Edinko má 10 mesiacov a je veľký výmyselník. Zbožňuje malé deti a spríjemňuje nám každú spoločnú chvíľu.

Počet hlasov: 81