dvojica004
Jurko a Lassie

Neďeľné popoludnie v parku. Celá naša rodina sa zhŕkne, vybehá, oddýchne si. Najviac unavená býva po návrate domov práve táto dvojka :)

Počet hlasov: 1