pes007
Micík

Keď k nám prídu priatelia s ich malými deťmi, často sa stáva, že si decká mýlia Micíka s hračkou na baterky. Raz sa nám dokonca stalo, že nám ho malá Evička odniesla so sebou domov. A Micík tíško sedel v jej detskej kabelke medzi hračkami a cestou chrúmal jej dobroty, ktoré dostala. Keď nám ho priatelia večer vrátili celého dolepeného od lízatok, bol to žalostný pohľad. Len Micík sa stále usmieval :)

Počet hlasov: 1